Giá trị của đạo đức Nho giáo trong thời đại nay

Trang chủ Sách nổi bật Giá trị của đạo đức Nho giáo trong thời đại nay
Thư viện ảnhThư viện ảnhThư viện ảnhThư viện ảnh
150,000

Tác phẩm “ GIÁ TRỊ CỦA NHO GIÁO TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY” :

  • Tác giả: Tần Tại Đông
  • Dịch giả: Lê Tịnh Lược
  • DDC: 181.112 - Triết học Khổng Tử
  • Ngôn ngữ: Việt

Nội dung sách

Tác phẩm “ GIÁ TRỊ CỦA NHO GIÁO TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY” của tác giả Tần Đại Đồng, được Lê Tịnh lược dịch từ ba cuốn sách Nhân, Lễ, Nghĩa (tiếng Trung Quốc) do tập đoàn xuất bản Trường Giang, Hồ Bắc, Trung Quốc xuất bản, đã cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn đầy đủ về giá trị của học thuyết Nho Giáo ảnh hưởng trên nền văn minh Trung Hoa nói riêng và các nước châu Á như triều Tiên, Việt Nam, Nhật Bản nó chung. Nho Giáo với tư tưởng cốt lõi “Nhân - Lễ - Nghĩa”, có một sự hình thành và phát triển lâu dài trên cả bề sâu và chiều rộng. Tác phẩm gồm ba quyển, mỗi quyển chia làm sáu chương. Tóm lược những điều cốt lõi triết lí của Nho Giáo mà nổi bật hơn cả là Khổng Tử.

Tác phẩm cho chúng ta một cái nhìn về văn hóa, cũng như lịch sử hinh thành và phát triển các luồng tư tưởng của Trung hoa trong suốt dòng lịch sử. trong các giai đoạn lịch sử của nó, giai đoạn sau thường phong phú hơn giai đoạn trước vì phải thích nghi với điều kiện xã hội mới, hoặc vì phải đấu tranh với các luồng tư tưởng, tín ngưỡng nội sinh hoặc các tư tưởng ngoại sinh thâm nhập vào trong quá trình phát triển. Nho giáo đã trở thành một hệ tư tưởng, truyền thống văn hóa in đậm dấu ấn lên lịch sử không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở nhiều nước châu Á trong suôt mấy nghìn năm qua. Cho đến tận hôm nay, dù tự giác hay không tự giác, đậm hay nhạt, thì những ảnh hưởng của học thuyết Nho Giáo vẫn còn in đậm, trong những giá trị tích cực, những ánh sáng trong tư tưởng của bậc hiền nhân đã được thế hệ ngày nay chắt lọc, tiếp thu và phát triển.

Bình luận